FOK - Jaroslav Tůma – Umění improvizace

16.01.2018 | 19:30

Praha, kostel sv. Šimona a Judy

Adéla Srncová - tanec
Jaroslav Tůma - varhanní pozitiv, cembalo, klavichord
Josef Somr - umělecký přednes (ze záznamu)
Stefan Baier - varhanní portativ, cembalo, klavichord
Jan Rokyta - cimbál, zobcové flétny
Liselotte Rokyta - Panovy flétny
Alan Vitou

Mapa

O koncertu

Toto unikátní představení, které zaznělo na významných českých festivalech, prožije v kostele sv. Šimona a Judy svou derniéru.

PROGRAM:
Hudebně-taneční představení Vyvolený na motivy románu Thomase Manna