MHF Špilberk - Moravia Brass Band, G. Holst - Planets

16.08.2020 | 19:00

Brno, Špilberk

Moravia Brass Band
Chuhei Iwasaki - Dirigent
Smíšený pěvecký sbor
Lenka Polášková - Sbormistryně

Mapa

O koncertu

Na koncertu zazní díla G. Holsta, J. Williamse, H. Zimmera aj.