Česká filharmone - Petr Altrichter

02.10.2019 | 19:30
04.10.2019 | 22:40

Rudolfinum, Praha

Jan Mráček - housle
Jana Šrejma Kačírková - soprán
Lucie Hilscherová - alt
Daniela Valtová Kosinová - varhany
Aleš Briscein - tenor
Jan Martiník - bas
Petr Fiala - sbormistr
Petr Altrichter - dirigent
Český filharmonický sbor Brno

Mapa

O koncertu

Leoš Janáček
Šumařovo dítě, balada pro orchestr podle básně Svatopluka Čecha 

Sergej Prokofjev
Houslový koncert č. 1 D dur, op. 19

Leoš Janáček
Glagolská mše, pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany na staroslověnský text