PRVNÍ DÁMY MASARYKOVY

16.10.2018 | 19:00

Kongresové centrum Zlín

DOLEŽALOVO KVARTETO:
Václav Dvořák - housle
Jan Zrostlík - housle
Martin Adamovič - viola
Vojtěch Urban - violoncello
Valérie Zawadská - mluvené slovo

Mapa

Video

O koncertu

PROGRAM:

František Škroup Smyčcový kvartet č. 1, op. 24

Antonín Dvořák Smyčcový kvartet Es dur č. 10, op. 51 „Slovanský" (výběr)

Bedřich Smetana Smyčcový kvartet e moll, č. 1 „Z mého života" (výběr)

Leoš Janáček Smyčcový kvartet č. 1, z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty (výběr)

Projekt připomene ženy rodiny Masarykovy, které nestály vždy v pozadí, ale přitom se o nich historikové při vzpomínkách na dobu vzniku samostatného Československa mnoho nezmiňují. Během večera budou čteny výňatky z korespondence manželky Tomáše Garrigua Masaryka Charlotty a také jejich dcery Alice, pocházející především z doby před vznikem, během a také bezprostředně po založení Československa v roce 1918.