TNHS: PANNA ORLEÁNSKÁ

28.04.2018 | 16:00

Skuteč, Kulturní klub

Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Linda Keprtová - režie

Mapa

Video

O koncertu

Tragický osud statečné dívky v opeře ruského klasika.

Srdečně Vás zveme na operní představení souboru Divadla F. X. Šaldy v rámci festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč.

Historické náměty vždy lákaly a oslovovaly operní skladatele napříč historickou, či geografickou mapou. Ne jinak tomu bylo i u Petra Iljiče Čajkovského (1840- 1893), který si pro jednu ze svých oper vybral látku dramatika Friedricha Schillera, pojednávající o jedné z nejproslulejších, však i nejkontroverznějších postav evropských dějin – o Janě z Arku, přezdívanou Panna orleánská. Dívka, která v 15. století stanula v čele Francie proti anglické armádě, z vlastních řad byla posléze zrazena, v devatenácti letech upálena a roku 1920 papežem Benediktem XV. blahořečena, inspirovala již mnoho uměleckých duší a stala se námětem děl neopakovatelných. Opera bude uváděna v ruském originále, s českým a německým překladem.

PROGRAM:

P. I. Čajkovskij/Linda Keprtová

PANNA ORLEÁNSKÁ
Opera