Ředitel Českého filharmonického sboru Brno vypisuje kon

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání uměleckého nebo pedagogického směru, věk do 50 let a nejméně pětiletá praxe v oboru. 

Termín podání přihlášky, která obsahuje životopis a dosavadní uměleckou činnost, je do 28. února 2018. 

Možnost nástupu je od září 2018. 

Přihlášky lze zaslat na adresu: 
Český filharmonický sbor Brno, o.p.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno

nebo na e-mail:
fiala@cfsbrno.cz

Zájemci budou ke konkurzu pozváni v průběhu měsíce března 2018.