Nový event: ČESKÉ DVOUPLÁTKOVÉ SYMPOZIUM CHUHEI IWASAKI: MLADÝ DIRIGENT POCHÁZEJÍCÍ ZE ZEMĚ VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE